Nasze Cele

1. Nauczyć jak się uczyć

2. Pomóc rodzicom i nauczycielom w uzyskiwaniu najlepszego rozwoju dzieci

3. Pomóc dorosłym w ich codziennym funkcjonowaniu

Nasze zajęcia mają charakter profesjonalny, praktyczny i autorski

Treści edukacyjne dostosowujemy do realiów i potrzeb jednostki lub grupy

Prowadzimy zajęcia w trybie dostosowanym do potrzeb poszczególnych osób

Możliwe organizowanie zajęć w miejscach wskazanych przez zainteresowanych – w szkołach lub innych placówkach

Scroll to Top