Dla dzieci i młodzieży

Nasza oferta dla dzieci i młodzieży obejmuje:
(Uwaga: po najechaniu myszką nad odpowiednią pozycję ukaże się „dymek” z dokładnym opisem)

* pomoc we wszelkiego rodzaju problemach szkolnych

* uczymy jak uczyć się szybko i skutecznie

* pomagamy dyslektykom

* ćwiczymy koncentracje uwagi i spostrzegawczość

* uczymy jak radzić sobie ze stresem szkolnym

* szybkie czytanie

* trening pamięci

* profesjonalna nauka ortografii

* technika szybkiej nauki słówek z języków obcych

Zajęcia grupowe

1. Dla dzieci – stymulacja rozwoju zdolności poznawczych i szybka nauka

  • zajęcia dla grup przedszkolnych
  • grupowe zajęcia dla uczniów klas I – III
  • grupowe zajęcia dla uczniów klas IV – VI

2. Dla młodzieży – stymulacja rozwoju zdolności poznawczych i szybka nauka

  • grupowe zajęcia dla uczniów gimnazjów
  • szybkie czytanie dla gimnazjalistów i licealistów

3. Inne

  • chwila z dzieckiem to krok w jego rozwoju – zajęcia grupowe dla mam/ojców z dziećmi w dwóch grupach wiekowych 4 – 11 miesięcy oraz 12 – 24 miesiące stymulujące rozwój dziecka i wzmacniające więzi emocjonalne miedzy rodzicami a dziećmi
  • korekta tekstów
  • kurs z zakresu polskiej etykiety językowej

Zajęcia indywidualne

1. Praca z dzieckiem dyslektycznym

2. Nauka ortografii metodą NLP

3. Pomoc z pokonywaniu trudności edukacyjnych

4. Sztuka pisania i redagowania tekstów

5. Przygotowywanie prezentacji maturalnych z języka polskiego

Scroll to Top