Biofeedback

Biofeedback – nowość w naszej ofercie, po raz pierwszy w Zduńskiej Woli!
Przeczytaj poniżej w czym i komu pomagają treningi i skontaktuj się z nami, żeby umówić się na indywidualną sesję biofeedbacku.

ZOBACZ NASZ <<CERTYFIKAT>>
Pozostałe certyfikaty do obejrzenia w dziale GALERIA

______________________________________________

Spis treści:

– Wprowadzenie – czym jest biofeedback?

– Jak wygląda trening?

– Dla kogo jest przeznaczony biofeedback?

– Efekty treningu

______________________________________________

Wprowadzenie – czym jest biofeedback:

Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne jest to trening mózgu, który poprawia koncentrację uwagi, usprawnia pamięć, pomaga panować nad reakcjami emocjonalnymi, pozwala kontrolować procesy zachodzące w organizmie oraz uczy skutecznie się relaksować (odstresowywać), a tym samym radzić sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Jest to naukowa metoda zwiększania możliwości umysłu, która została stworzona przez NASA do szkolenia astronautów i pilotów, którzy w warunkach bardzo silnego stresu muszą bezbłędnie realizować określone zadania i wykonywać skomplikowane czynności.

W dzisiejszych czasach BIOFEEDBACK ma bardzo szerokie zastosowanie. Metodę tę, w celu lepszego kontrolowania własnych emocji i opanowania stresu, wykorzystują najlepsi sportowcy, przedstawiciele świata biznesu a także uczniowie i studenci. Osoby zdrowe, dzięki treningom biofeedbacku poprawiają koncentrację uwagi, zwiększają zdolność i szybkość uczenia się a także uczą się radzić sobie ze stresem poprzez szybkie wchodzenie w stan relaksu. Metoda ta pozwala również zwiększyć szybkość myślenia, rozwija kreatywność, poprawia pamięć, nastrój i samoocenę oraz polepsza sen.

Jest też naukowo udowodnione, że sesje biofeedbacku są skuteczną terapią w walce z problemami szkolnymi i zaburzeniami zachowania, takimi jak zaburzenia koncentracji uwagi, dysleksja, dysgrafia, nadpobudliwość psychoruchowa, impulsywność, autyzm, ADHD, zespół Aspergera. W medycynie biofeedback jest stosowany wspomagająco do leczenia chorób o podłożu neurologicznym.

Metoda ta pozwala zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność i pamięć, poprawia nastrój i samoocenę, polepsza sen.

Treningi BIOFEEDBACK dają wiele korzyści nie powodując ujemnych skutków ubocznych dla organizmu.

Nie jest to interwencja w sensie medycznym, ale wyuczenie nowych sposobów działania naszego mózgu.

______________________________________________

Jak wygląda trening:

Możemy korzystać z dwóch rodzajów treningu.

EEG BIOFEEDBACK – zaawansowana technologicznie metoda pozwalająca na monitorowanie wzmocnionych fal mózgowych wytwarzanych podczas wykonywania zadania.

Mamy tu do czynienia z dwoma rodzajami informacji.

  • Informacja zwrotna dla ćwiczącego – w postaci płynnie wykonywanego zadania (np. drzewo rozwija się, potężnieje, zakwita jeśli realizujemy założony plan treningu lub wątleje, gubi liście i kwiaty; samochód sterowany tylko naszym umysłem – poza elektrodami na głowie i uszach nie ma żadnego kontaktu z komputerem, na którym przebiega akcja – jedzie w oczekiwanym przez nas tempie i kierunku, możemy podziwiać krajobraz lub wręcz przeciwnie – samochód nie trzyma się kursu, zwalnia, nawet przystaje a okolicę zasnuwa mgła. Jest wiele plansz treningowych do dyspozycji a także najnowsza możliwość – oglądanie filmu – dowolnego, wybranego przez trenującego lub trenera. Jeśli zadanie jest wykonywane poprawnie mamy możliwość płynnego poznawania fabuły, jeśli nie – na ekranie ukazują się różnego rodzaju zakłócenia aż do kompletnego uniemożliwienia zapoznania się z treścią.
  • Informacja dla prowadzącego trening w postaci bieżącego śledzenia emitowanych fal pożądanych i niepożądanych. Bieżąca obserwacja pozwala na dostosowywanie poziomu trudności treningu do aktualnych potrzeb („obniżanie lub podnoszenie poprzeczki” obserwację wykonania zadania na poziomie emitowanych fal, projektowania kolejnych treningów).

VERIM

Biofeedback oparty o kontrolowanie oporności skóry

Ćwiczenia kontroli stresu, koncentracji uwagi na zadaniu

______________________________________________

Dla kogo jest przeznaczony biofeedback?

Treningi biofeedback przeznaczone są:

– dla osób, które nie uzyskują wyników adekwatnych do stwierdzonego poziomu zdolności

– uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)

– uczniów z zaburzeniami uwagi, trudnościami w koncentracji uwagi

– z trudnościami w kontroli zachowania (ADD, ADHD)

– dla wszystkich: wspomaga szybkość i trwałość przyswajania wiedzy (zapamiętywania i odtwarzania)

– dla maturzystów i studentów

Uwaga: Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że dzieci z ADHD i ADD (zespołem nadpobudliwości psychoruchowej) oraz dzieci ryzyka dysleksji powinny być poddane treningom EEG Biofeedback jeszcze przed podjęciem nauki w pierwszej klasie (w wieku 4-5 lat)

______________________________________________

W wyniku treningu:

– poprawia się umiejętność koncentracji i utrzymywania uwagi

– następuje usprawnienie uczenia się

– trenujący uczy się obniżania nadmiernego poziomu stresu, opanowywania tremy

– trenujący uzyskuje poczucie sprawstwa, podnosi samoocenę, zyskuje wiarę we własne siły

 

Sesje biofeedbacku są szczególnie polecane:

 

– Uczniom i studentom oraz innym osobom muszącym się intensywnie uczyć nowego materiału, ponieważ zwiększają możliwości umysłu oraz szybkość zapamiętywania i przypominania sobie nauczonego materiału, poprawiają koncentrację uwagi, budują poczucie własnej wartości, panowania nad negatywnymi emocjami, tremą i stresem

Treningi EEG Biofeedback skutecznie pomagają w zwiększeniu możliwości umysłu. Poprawiają:
– kondycję psychiczną i fizyczną
– szybkość zapamiętywania, uczenia się, przypominania sobie materiału.

Treningi są szczególnie przydatne:
– na początku roku szkolnego, akademickiego
– przed egzaminami, maturą
– dla osiągnięcia lepszych wyników we wszystkich dyscyplinach sportowych, w tańcu, w szkołach muzycznych (poprawa koncentracji, polepszenie motoryki)

– Osobom intensywnie pracującym umysłowo i twórczo oraz sportowcom

Trening EEG Biofeedback jest niezbędny dla osób na kierowniczych stanowiskach, intensywnie pracujących i tworzących oraz aktywnie uprawiających sport (biznesmeni, maklerzy, dziennikarze, naukowcy, aktorzy, kompozytorzy, sportowcy).

Trening pozwala:
– obniżyć stres
– poprawić kondycję umysłową i fizyczną
– poprawić i przedłużyć koncentrację uwagi
– pokonać tremę, napięcie wewnętrzne
Treningi EEG Biofeedback pozwalają na osiągnięcie lepszych wyników w krótszym czasie i przy mniejszym zmęczeniu.

Scroll to Top